Elektronik Sigara Likit Aerosollerinde Bulunan Formaldehit

Elektronik sigara likitleri genellikle propilen glikol – gliserol veya ikisi birden, bunlara ek olarak nikotin ve aromalandırıcı kimyasallardan oluşan çözeltilerdir. Nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi ile saptanabilen varlıklar olarak gösterilen formaldehit içeren yarım asetaller, e-sigaradaki “buharlaştırma” işlemi sırasında oluşabilir.

Formaldehit, yarım asetal içinden buharlaştırma sırasında propilen glikol ve gliserol ile propilen glikolün reaksiyona girmesi sonucu ortaya çıkan bir bozunma ürünüdür. Bu yarım asetal molekülleri, endüstriyel biyosit olarak kullanılan formaldehit-salıcı maddelerdir. E-sigara kullanılırken yapılan buharlaştırma işlemi sırasında, toplam solvent maddelerin 2%’sinden fazlası formaldehit-salıcı maddelere dönüşür ve nikotin konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Bu, propilen glikol ve gliserolün, ticari olarak satılan e-sigaraların yüksek voltajlarda çalıştırılarak yüksek sıcaklıklara kadar oksijen varlığında ısıtılması durumunda ortaya çıkar. Formaldehit-salıcı maddelerin solunum sisteminde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir ancak formaldehit Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’na göre kanserojen madde olarak gruplandırılmıştır.

Burada size, değişken voltaj özelliğine sahip bir batarya ile birlikte tank sistemini kullanarak buharlaştırılmış bir e-likidin analizlerini sonuç olarak sunuyoruz.

Öncelikle, aerosol haline getirilmiş sıvı bir NMR spektroskopi tüpünde toplandı (10 50-ml, 5 dakika üzerinde toplam çekiş süresi, çekiş başına 3-4 saniye). Her çekişte 5-11mg e-likit tüketildi ve 2-6mg likit toplandı.

Düşük voltajda (3.3V), herhangi bir formaldehit-salıcı madde oluşumu tespit edilmedi (tahmin edilen tespit limiti yaklaşık olarak 10 çekişte 0.1 μg).
Yüksek voltajda (5.0 V), ortalama (± SE) 380 ± 90 μg’lık (10 çekişte) formaldehit, formaldehit-salıcı madde olarak tespit edildi.

Yüksek voltajdaki sonuçlardan yola çıkarak, günde 3 ml tüketen bir e-sigara kullanıcısı, günde 14,4 ± 3,3 mg formaldehiti formaldehit-salıcı madde olarak teneffüs edebilir.

Bu tahmin, aerosol haline getirilmiş sıvının hepsini toplamadığımız veya gaz fazında herhangi bir formaldehit toplamadığımız için konservatif bir tahmindir. Normal sigaralardan alınan ortalama formaldehit, sigara başına 150 μg’dır, bu da 20 sigara içeren bir paket için 3 mg’dır.

Normal sigaraların günlük kullanımının formaldehit ile ilişkisi, e-sigaraların kullanımı sırasında ortaya çıkan gaz fazındaki formaldehit ve e-sigaraların formaldehit-salıcı maddeler ile ilişkisi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Teneffüs edilen formaldehit, bir günde kanser için miligram başına vücut ağırlığının 0.021 kg’ı kadar eğim faktörüne sahiptir. 70kg vücut ağırlığına sahip olan insanlar arasında, uzun zamandır içilen günde 1 paket sigara için kanser riski artışı 9×10^-4 olarak tahmin edilmiştir.

Eğer formaldehit-salıcı maddelerin solunmasının formaldehit ile aynı riski taşıdığını varsayarsak, uzun süreli e-sigara kullanımı durumunda kanser riski 4.2×10^-3 olarak tahmin edilebilir.

Bu risk Şekil 1’de gösterilen Miyake and Shibamotonun araştırmaları ile karşılaştırıldığında 5 kat, diğer veriler ile karşılaştırıldığında ise 15 kat daha fazladır. Buna ek olarak, formaldehit-salıcı maddeler gaz fazındaki formaldehite göre solunum sisteminde daha fazla birikebilir, bu yüzden kanser için daha yüksek bir eğilim faktörü taşıyor olabilirler. 

Kaynak:http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1413069#t=article

Konuşmaya Başla...
Merhaba
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?